Pedagogische visie Kinderhaven

 

 De dienstverlening omvat de opvoeding en de verzorging van de kinderen.

 

De groepsopvang wil:

 

Een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

 

  • Voldoende experimentele vrijheid laten, binnen een veilig kader voor elke leeftijdsgroep.

  • Een vaste structuur aanbieden die de kinderen het nodige zelfvertrouwen geeft.

  • Aanbieden van gezonde en gevarieerde voeding met oog op een goede voedingsgewoonte. 

  • De kinderen taalvaardigheid bijbrengen door voortdurend met hen in communicatie te treden en hen voor te leven in het dag gebeuren.

  • De kinderen een goede basis geven om sociale vaardigheden te kunnen verwerven.

 

 

In het kader van het pedagogisch beleid wordt gebruik gemaakt van het zelfevaluatie-instrument MEMOQ, dat door Kind & Gezin wordt vooropgesteld. Er wordt gewerkt binnen vijf dimensies: welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving en gezinnen & diversiteit. De dimensies worden één voor één verder uitgediept. 

 

Om de ontwikkeling van elk kind op te volgen, wordt er gebruik gemaakt van het ZIKO-VO systeem. Meer informatie over dit systeem zal u in de eerste opvangmaanden vernemen van de kinderbegeleid(st)ers en pedagogisch verantwoordelijke. De ontwikkeling van de kinderen wordt ook opgevolgd in de maandelijkse teamvergaderingen die gevoerd worden met de pedagogisch verantwoordelijke en de vaste teamleden.

 

Voor de uitwerking van ons activiteitenbeleid werken we met het totaalprogramma van "Uk en Puk". Dit bestaat uit 10 thema's die direct aansluiten bij de belevingswereld van baby's en peuters. Het zorgt ervoor dat de kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. De handpop Puk, die in elk groepje een belangrijke plaats inneemt, is immers ook al eens boos, gaat op het potje, houdt van stappen in regenplassen, zingen enz.

Voor ons wenbeleid verwijzen we graag naar de folder onderaan de pagina. 

 

Download attachments:

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top