Capaciteit & Inrichting De Kadees

Buitenschoolse opvang “De Kadees” is erkend voor 32 kindplaatsen.

 

We bieden: 

 

  • Voorschoolse opvang:

Er is opvang mogelijk vanaf 7u15 in groep de Poppies (rode groep) van groepsopvang 't Sporrewaan. Kinderen die schoollopen in kleuterschool ’t Regenboogje worden om 8u00 door een verantwoordelijke naar school gebracht. Kinderen die elders schoollopen, kunnen door de schoolbus van de respectievelijke scholen afgehaald worden.

 

  • Naschoolse opvang:

De kinderen van de kleuterschool ’t Regenboogje worden om 16u05 afgehaald van school en naar de Kadees gebracht. Kinderen van andere scholen kunnen met de schoolbus van de respectievelijke scholen aansluiten in de opvang. Wij voorzien voor elk kind een gezond vieruurtje. De naschoolse opvang duurt tot 18u30.

 

  • Woensdagnamiddag:

De kinderen van kleuterschool 't Regenboogje worden om 12u05 afgehaald in kleuterschool 't Regenboogje en naar de Kadees gebracht. Kinderen van andere scholen kunnen met de schoolbus van de respectievelijke scholen aansluiten in de opvang. Indien het een school betreft regio Veurne dan kunnen zij - op vraag van de ouders - afgehaald worden door één van onze begeleid(st)ers. Kinderen die later op de middag wensen aan te sluiten, zijn zeker en vast welkom mits voorafgaande inschrijving.

Onze dienst voorziet - indien gewenst - een warme maaltijd en vieruurtje. De opvang wordt voorzien van 12u05 tot 18u30.

 

  • Schoolvrije dagen en vakanties

De buitenschoolse opvang “De Kadees” voorziet opvang van 7u15 tot 18u30. Er worden zowel voor - als namiddagactiviteiten georganiseerd, steeds op basis van een welbepaald thema. Om 10u00 wordt een tienuurtje aangeboden, om 12u00 - indien gewenst - een warme maaltijd en om 16u00 een vieruurtje.

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top