Dagverloop Sporrewaan

Een dag in 't Sporrewaan ziet er als volgt uit:

 

  • 7u15: alle kinderen zijn van harte welkom! Een gezond ontbijt mag eventueel meegebracht worden, en dit ten laatste tot 8u00. De vergeet-me-nietjes, klavertjes en anemoontjes worden samen opgevangen in de leefgroep van de klavertjes. De zonnehoedjes worden opgevangen in hun eigen leefruimte, dit samen met de kinderen van de buitenschoolse opvang "De Kadees".

  • 8u00 - 8u30: de kinderen van de buitenschoolse opvang "De Kadees" worden naar school gebracht. Er komen meer kinderbegeleid(st)ers op dienst en de leefgroepen worden gesplitst; elke leefgroep gaat naar z\'n eigen leefruimtes met z\'n eigen, vaste kinderbegeleid(st)ers.

  • 9u00: onthaalmoment in elke leefgroep: liedjes zingen, voorlezen,...

  •  9u30 - 10u45: prikkelen van de ontwikkeling door middel van een activiteit gebaseerd op het thema van de week. Naast de activiteit worden de kinderen uitgedaagd om vrij te ontdekken, spelen, experimenteren,...

  • 10u45 – 12u00: we ruimen met z'n allen op en zetten alles klaar om het eetmoment te starten. We drinken eerst lekkere soep en genieten daarna van een verse, huisbereide warme maaltijd. De maaltijden zijn volgens de regels van Kind&Gezin en worden opgesplitst volgens leeftijd: -6 maanden, -8 maanden, +8 maanden & +12 maanden.

  • 12u00 – 14u00 à 14u30: de kinderen slapen per leefgroep in hun eigen slaapzalen. (Om de rust van de kinderen te respecteren wordt gevraagd om geen kinderen te brengen of op te halen tussen 12u40 & 14u30.)

  • 14u30 – 15u00: prikkelen van de ontwikkeling door middel van een activiteit gebaseerd op het thema van de week. Naast de activiteit worden de kinderen uitgedaagd om vrij te ontdekken, spelen, experimenteren,...

  • 15u00 – 15u30 à 15u45: we genieten van een lekker vieruurtje; fruitpap voor de kinderen jonger dan 18 maanden, een stukje fruit/melkproduct/boterhammetjes voor de kinderen ouder dan 18 maanden.

  • 15u45 – 17u15 à 17u30: de kinderen worden uitgedaagd om vrij te ontdekken, spelen, experimenteren,...

  • 17u15 à 17u30 - 18u30: De vergeet-me-nietjes & klavertjes worden samen gebracht in de leefruimte van de klavertjes, de anemoontjes & zonnehoedjes brengen de rest van de dag door in de leefruimte van de zonnehoedjes. 

 

Elke leefgroep maakt een wekelijkse planning op betreffende het thema van de week met bijhorende activiteiten in de voor - en namiddag. Ouders kunnen dit steeds lezen op de activiteitenplanner die uithangt aan de ingang van elke leefgroep.

 

 

Binnen ’t Sporrewaan maken we ook ruimte voor een peuterwerking in het "peuterateljee". We doen dit om tegemoet te komen aan de noden van peuters in verticale leefgroepen. Dit gaat concreet als volgt in het werk: maandelijks gaat de pedagogisch verantwoordelijke na – bij het opstellen van het uurrooster – waar er mogelijkheid is om een vlinder in te zetten die de peuterwerking op zich neemt (dit in functie van het aantal kinderen en de personeelsbezetting per dag). De momenten waarop dit georganiseerd kan worden, worden genoteerd op een maandelijks overzicht. Vervolgens krijgt elke vlinder dit maandelijks overzicht en vult hij/zij activiteiten in bij zijn/haar naam. De ingevulde activiteitenplanning wordt daarna terug overhandigd aan de pedagogisch verantwoordelijke. Deze laatste maakt een planning op en gaat na of er voldoende diversiteit is in het aanbod. Hierop volgend krijgen de kinderbegeleid(st)ers per kitchenette een activiteitenplanning en wordt deze eveneens uithangen aan het oudercommunicatiebord aan de ingang van ’t Sporrewaan.

Wanneer er peuterwerking gepland staat, gaat de vlinder die hiervoor instaat langs in elke leefgroep om kinderen op te halen. De kinderbegeleid(st)ers van de leefgroep bepalen in overleg met de vlinders en de kinderen wie er zal deelnemen aan de geplande peuteractiviteit. Wanneer de vlinder uit alle leefgroepen kinderen heeft verzameld, wordt de peuterwerking georganiseerd in de paarse – en rode leefruimte van 't Sporrewaan. Na afloop van de activiteit brengt de vlinder alle kinderen terug naar de juiste leefgroep. Indien er bijzonderheden opgemerkt werden inzake de kennis en de mogelijkheden van het kind dan wordt dit mondeling doorgegeven aan de kinderbegeleid(st)ers alsook schriftelijk genoteerd in een schriftje. Op deze manier kunnen de kinderbegeleid(st)ers hier gebruik van maken bij het opstellen van hun ZIKO-VO’s. (Opmerking: tijdens vakanties is het moeilijker de peuterwerking uit te voeren omwille van een lagere personeelsbezetting.)

 

Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap - en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan u zich steeds wenden tot de staf of kinderbegeleid(st)ers. We helpen u graag verder.

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top