Nieuwe inschrijvingen Kinderhaven

Aanvraag

Als u uw kindje wil inschrijven in Kinderhaven, kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de verantwoordelijke van de administratie. Zij kijkt na of er een plaatsje beschikbaar is.  Er wordt hierbij rekening gehouden met de officiële plaatsbezetting van het kinderdagverblijf. Bij aanvraag geeft u volgende zaken door: 

 • Vanaf wanneer heeft u opvang nodig
 • Voor hoeveel dagen heeft u opvang nodig
 • Wenst u een vast of een variabel opvangplan

Indien er geen plaats beschikbaar is, wijzen wij door naar een andere dienst binnen de VZW of de gemandateerde voorziening of kan het kind, indien de ouders dit wensen, op de wachtlijst worden geplaatst.  

Op het moment dat een plaats vrijkomt wordt de volgorde van de wachtlijst gerespecteerd, soms gebeurt het toch dat van deze volgorde wordt afgeweken. Dit bijvoorbeeld omwille van specifieke situaties, eventuele dagdelen die vrij komen en die tegemoet komen aan een bepaalde vraag of het hanteren van de wettelijke voorrangsregels.

 

Inschrijving

Bij ons inschrijvingsbeleid worden volgende wettelijke voorrangsregels gehanteerd:

 • Werksituatie
 • Alleenstaanden
 • Laag inkomen
 • Pleegkinderen
 • Broer of zus in de opvang
 • Kwetsbaar gezin
 • Kinderen van het eigen personeel

Bij inschrijving geldt volgende procedure:

 • Rondleiding in het kinderdagverblijf
 • Opmaken van het dossier
 • Bespreken van het huishoudelijk reglement
 • Meegeven van de factuur voor de reservatievergoeding. 

  Deze vergoeding bedraagt €50 of €250, afhankelijk van uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen. Als deze vergoeding gestort is, is de opvangplaats voor uw kind verzekerd. De reservatievergoeding wordt op het einde van de opvangperiode integraal teruggestort als de opvangplaats effectief werd ingenomen en na betaling van alle facturen. 

 • Akkoordverklaring en overeenkomst opmaken

 

Als u uw kindje komt inschrijven vragen wij om volgende documenten mee te brengen:

 • Het meest recente aanslagbiljet van beide partners (voor de reservatievergoeding)
 • Een bewijs van gezinssamenstelling indien een ouder alleenstaand is of op een apart adres gedomicilieerd staat.
  Dit bewijs kan opgehaald worden op het stadhuis.
 • (indien al beschikbaar: attest inkomenstarief of EID/federaal token + pincode)

 

Afspraak één maand voor de opvang start

Ongeveer één maand voor de opvang start, neemt de verantwoordelijke contact op met de ouders om een afspraak te maken zodat het kinddossier kan aangevuld worden. 
Op dat moment worden ook de wen-dagen afgesproken en het attest inkomenstarief in ontvangst genomen (of wordt dit samen opgemaakt). 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top