Nieuwe inschrijvingen Dienst voor opvanggezinnen

Aanmelding:

De ouders kunnen zelf kiezen binnen welke gezins-/groepsopvang ze hun kind wensen in te schrijven.
Bij de eerste aanmelding (opvangvraag) bezorgt de dienstverantwoordelijke aan de ouders een lijst met opvanglocaties die aan hun vraag voldoen. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met het gevraagde opvangplan, opvanguren en gevraagde regio.

 

Tijdens een bezoek aan de opvanglocatie kunnen de ouders alle aspecten van de toekomstige opvang bespreken met de onthaalouder.

Wanneer de ouders wensen in te schrijven laten ze dit zo snel mogelijk weten aan de onthaalouder.

Daarna nemen de ouders terug contact op met de dienstverantwoordelijke om de plaats voorlopig te reserveren en om een afspraak vast te leggen voor de inschrijving.

 

Inschrijving:

De plaats is pas verzekerd na de inschrijving (opmaak overeenkomst) en de betaling van de reservatievergoeding.

De reservatievergoeding bedraagt €250 voor gezamenlijk belastbare beroepsinkomensten hoger dan €25000 (€50 indien het lager is dan €25000).
Gelieve het meest recente aanslagbiljet (van beide partners) mee te brengen tijdens de inschrijving.

De reservatievergoedingen worden bijgehouden op een rekening van de VZW VKV.

 

Indien u op een wachtlijst van één van onze diensten staat, kan éénmalig een overstap tussen deze diensten gemaakt worden, zonder het verlies van uw reservatievergoeding en –indien het kindje nog niet gestart is- zonder opzegtermijn. 

Momenteel werkt onze dienst voor opvanggezinnen nog niet met een wachtlijst.

De volgorde van de wachtlijst wordt gerespecteerd. In uitzonderlijke omstandigheden kan afgeweken worden van de volgorde op de wachtlijst, bv. omwille van specifieke situaties, eventuele dagdelen die vrij komen en die tegemoet komen aan een bepaalde vraag of het hanteren van de reglementaire voorrangsregels die geldt omwille van volgende redenen:

- Werksituatie                                        - Broer/zus in de opvang

- Alleenstaand zijn                                  - Kwetsbaar gezin 

- Laag inkomen hebben (< €27.000)         - Kinderen van het eigen personeel

- Pleegkinderen

 

Start van de opvang:

Ongeveer één maand voor de start van de opvang dienen de ouders een afspraak te regelen met de dienstverantwoordelijke. Tijdens dit gesprek wordt de inlichtingenfiche – kind ingevuld, het attest inkomenstarief afgegeven of aangemaakt en worden vragen omtrent het huishoudelijk reglement beantwoord.

Daarna wordt er verwacht dat de ouders langsgaan bij de kinderbegeleider om de (afgestempelde) inlichtingenfiche – kind af te geven. Tijdens dit gesprek kunnen verdere praktische afspraken gemaakt worden, zoals wendagen, breng- en haaluren, benodigd materiaal, …

 

Download attachments:

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top