Communicatie met ouders De Kadees

 

Maandelijks publiceert het kadeeteam de 'Kadeekrant'. Deze uitgave is steeds belangrijk na te lezen daar het onontbeerlijke informatie betreft omtrent inschrijvingen, programma's voor vakanties, informatie over de werking, wijzigingen in het huishoudelijk reglement,...  

 

Bij de publicatie van een nieuwe editie worden alle ouders via e-mail op de hoogte gebracht.

 

 

 

 

 

Contacteer ons, we helpen je graag verder!

 

 

Go to top